Навчальна робота

ФІЗІОЛОГІЯ


Календарно-тематичні плани

Робочі програми з фізіології


ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

Тести КРОК


Перелік теоретичних питань до змістових модулівРобочі програми


Календарно-тематичні плани


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ