Наукова робота

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

На кафедрі проводяться тематичні засідання студентського наукового гуртка, на якому викладачі кафедри разом зі студентами розбирають найбільш актуальні питання фізіології та патофізіології. Активна участь студентів у науковій роботі  допомагає поглиблювати та розширювати знання, які студенти отримують у процесі навчання в медичному університеті. У них закладаються основи  наукового світогляду, що сприяє усвідомленому вибору медичної спеціальності. Також студенти набувають навичок самостійно працювати з сучасною науковою літературою, узагальнювати результати і робити висновки. На засіданнях учасники гуртка виступають з доповідями, завдяки чому підвищують навички публічних виступів. Студенти-гуртківці кафедри беруть участь у різних наукових конференціях студентів та молодих вчених, які проходять не тільки в ДНМУ, а й в інших університетах.

Староста гуртка: Шуміло Маргарита Олександрівна +380958502090
Посилання на соціальні мережі: Telegram