Вади серця

Робота серця (графіка)

 

Аортальна недостатність

 

Аортальний стеноз

 

Атеросклероз 1

 

Атеросклероз 2

 

Інфаркт міокарда

 

Мітральна недостатність

 

Мітральний стеноз

 

Порушення серцевого ритму

 

Недостатність трикуспідального клапану

 

Стеноз трикуспідального клапану