КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з фізіології для студентів II курсу медичного факультету

 

Модуль 2. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ

№ з/п Тема Кількість

годин
1. Фізіологія серцево-судинної системи. Будова серця. Серцевий цикл. Фізіологія серцевого м’язу. 2
2. Фізіологія серцево-судинної системи. Регуляція серця. 2
3. Фізіологія серцево-судинної системи. Закони гемодинаміки. Артеріальний тиск. Методи дослідження. 2
4. Фізіологія серцево-судинної системи. Судинна система. Мікроциркуляція. Регуляція судин. 2
5. Фізіологія серцево-судинної системи. Системна регуляція. 2
6. Методи дослідження серця. ЕКГ. 1,5
7. Фізіологія системи дихання. Зовнішнє дихання. Транспорт газів. 2
8. Фізіологія системи дихання. Регуляція дихання. 2
9. Фізіологія системи травлення. Регуляція споживання їжі. Травлення у роті. 2
10. Фізіологія системи травлення. Травлення у шлунку та кишечнику. 1,5
11. Фізіологія системи виділення. Нирки. Механізм регуляції водно-сольового балансу. 2
12. Обмін речовин та механізми терморегуляції. 2
13. Умовні рефлекси та механізми вищої нервової діяльності. 2
  Всього 25

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко