КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з фізіології для студентів I курсу фармацевтичного факультету

(заочна форма навчання) на осінній семестр 2016—2017 навчального року

при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ГРУПИ ДАТА ЛЕКТОР
1. Предмет і задачі фізіології. Деякі аспекти загальної фізіології ЦНС та принципів нервової та гуморальної регуляції функцій у організмі людини. 1 гр. 21.12.2016 Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко