КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з фізіології для студентів II курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти) на осінній семестр 2017—2018 навчального року при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ
ГРУПИ ДАТА ВИКЛАДАЧ
1. Введення в курс нормальної фізіології. Фізіологія збудливих тканин. Біопотенціали. Закони збудження. Дія постійного току на збудливі тканини. 5 гр. 10.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
2. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 5 гр. 11.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
3. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження у ЦНС. Загальна фізіологія рецепторів. Гальмування у ЦНС. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 5 гр. 12.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
4. Гуморальна регуляція функцій. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гуморальна регуляція функцій. Залози внутрішньої секреції. 5 гр. 13.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
5. Функції вегетативної нервової системи.

Фізіологія окремих відділів ЦНС. Спинний та довгастий мозок. Рефлекси спинного мозку. Спінальний шок. Соматичні та вегетативні центри довгастого мозку.
5 гр. 17.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
6. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Середній мозок. Рефлекси середнього мозку. Неспецифічні системи мозку та їх функції. Механізми сну. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Діенцефалон. Функції таламусу та гіпоталамусу. 5 гр. 18.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
7. Фізіологія сенсорних систем. Соматосенсорна система. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. Зорова система. Слухова система. 5 гр. 19.10.2017 Ас. Николаєнко С.С.
8. Підсумковий модульний контроль 5 гр. 20.10.2017 Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                            доц. С.В. Татарко