КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з фізіології для студентів II курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти) на осінній семестр 2016—2017 навчального року при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ГРУПИ ДАТА ЛЕКТОР
1. Введення в курс нормальної фізіології. Фізіологія збудливих тканин. Біопотенціали. Закони збудження. Дія постійного току на збудливі тканини. 1 гр. 18.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
2. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 1 гр. 21.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
3. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження у ЦНС. Гальмування у ЦНС. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 1 гр. 22.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
4. Гуморальна регуляція функцій. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гуморальна регуляція функцій. Залози внутрішньої секреції. 1 гр. 23.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
5. Функції вегетативної нервової системи. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Спинний та довгастий мозок. Рефлекси спинного мозку. Спінальний шок. Соматичні та вегетативні центри довгастого мозку. 1 гр. 24.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
6. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Середній мозок. Рефлекси середнього мозку. Неспецифічні системи мозку та їх функції. Механізми сну. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Пірамідна та екстрапірамідна система. 1 гр. 25.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
7. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Діенцефалон. Функції таламусу та гіпоталамусу. Лімбічна система. Кора великих півкуль. 1 гр. 28.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
8. Фізіологія сенсорних систем. Зорова система. Слухова система. Соматосенсорна система. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. 1 гр. 29.11.2016 Ас. Крайсвітній О.І.
13. Підсумковий модульний контроль 1 гр. 30.11.2016 Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                            доц. С.В. Татарко