КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з фізіології для студентів II курсу стоматологічного факультету (молодші спеціалісти) на осінній семестр 2017—2018 навчального року

при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ГРУПИ ДАТА ЛЕКТОР
1. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 5 гр. 11.10.2017 Доц. Снегір А.Г.
2. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження у ЦНС. Загальна фізіологія рецепторів. Гальмування у ЦНС. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 5 гр. 12.10.2017 Доц. Снегір А.Г.
3. Гуморальна регуляція фунцій організму. Гіпоталамо-гіпофізарна ссистема. Функції вегетативної нервової системи. 5 гр. 13.10.2017 Доц. Снегір А.Г.
4. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Діенцефалон. Функції таламусу та гіпоталамусу. 5 гр. 17.10.2017 Доц. Снегір А.Г.
5. Фізіологія сенсорних систем. Соматосенсорна система. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. 5 гр. 18.10.2017 Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко