КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з фізіології

для студентів II курсу стоматологічного факультету

на осінній семестр 2017—2018 навчального року

при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ ГРУПИ ДАТА ВИКЛАДАЧ
1. Введення в курс нормальної фізіології. Фізіологія збудливих тканин. Біопотенціали. Закони збудження. Дія постійного току на збудливі тканини. 1,2 гр.

3,4 гр.
07.12.2017

17.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
2. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 1,2 гр.

3,4 гр.
08.12.2017

20.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
3. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження у ЦНС. Загальна фізіологія рецепторів. Гальмування у ЦНС. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 1,2 гр.

3,4 гр.
11.12.2017

21.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
4. Гуморальна регуляція функцій. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гуморальна регуляція функцій. Залози внутрішньої секреції. 1,2 гр.

3,4 гр.
12.12.2017

22.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
5. Функції вегетативної нервової системи. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Спинний та довгастий мозок. Рефлекси спинного мозку. Спінальний шок. Соматичні та вегетативні центри довгастого мозку. 1,2 гр.

3,4 гр.
13.12.2017

23.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
6. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Середній мозок. Рефлекси середнього мозку. Неспецифічні системи мозку та їх функції. Механізми сну. 1,2 гр.

3,4 гр.
14.12.2017

24.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
7. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Пірамідна та екстрапірамідна система. 1,2 гр.

3,4 гр.
15.12.2017

27.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
8. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Діенцефалон. Функції таламусу та гіпоталамусу. 1,2 гр.

3,4 гр.
18.12.2017

28.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
9. Фізіологія сенсорних систем. Зорова система. Слухова система. 1,2 гр.

3,4 гр.
19.12.2017

29.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
10. Фізіологія сенсорних систем. Соматосенсорна система. Фізіологія сенсорних систем. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. 1,2 гр.

3,4 гр.
20.12.2017

30.11.2017
Ас. Прокопенко Г.А.

Ас. Николаєнко С.С.
11. Підсумковий модульний контроль 1,2 гр.

3,4 гр.
21.12.2017

01.12.2017
Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                            доц. С.В. Татарко