КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з фізіології для студентів II курсу стоматологічного факультету на осінній семестр 2016—2017 навчального року

при цикловій системі навчання

 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ГРУПИ ДАТА ЛЕКТОР
1. Введення в курс нормальної фізіології. Фізіологія збудливих тканин. Біопотенціали. Закони збудження. Дія постійного току на збудливі тканини. 1, 2 гр. 26.09.2016 Ас. Лиман Л.О.
2. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. 1, 2 гр. 27.09.2016 Ас. Лиман Л.О.
3. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 1, 2 гр. 28.09.2016 Ас. Лиман Л.О.
4. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження у ЦНС. Загальна фізіологія рецепторів. Гальмування у ЦНС. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 1, 2 гр. 29.09.2016 Ас. Лиман Л.О.
5. Гуморальна регуляція функцій. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Гуморальна регуляція функцій. Залози внутрішньої секреції. 1, 2 гр. 30.09.2016 Ас. Лиман Л.О.
6. Функції вегетативної нервової системи. 1, 2 гр. 03.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
7. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Спинний та довгастий мозок. Рефлекси спинного мозку. Спінальний шок. Соматичні та вегетативні центри довгастого мозку. 1, 2 гр. 04.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
8. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Середній мозок. Рефлекси середнього мозку. Неспецифічні системи мозку та їх функції. Механізми сну. 1, 2 гр. 05.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
9. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Пірамідна та екстрапірамідна система. 1, 2 гр. 06.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
10. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Діенцефалон. Функції таламусу та гіпоталамусу. 1, 2 гр. 07.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
11. Фізіологія сенсорних систем. Зорова система. Слухова система. 1, 2 гр. 10.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
12. Фізіологія сенсорних систем. Соматосенсорна система. Фізіологія сенсорних систем. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. 1, 2 гр. 11.10.2016 Ас. Лиман Л.О.
13. Підсумковий модульний контроль 1, 2 гр. 12.10.2016 Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко