КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з фізіології для студентів II курсу стоматологічного факультету

на осінній семестр 2017—2018 навчального року

при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ГРУПИ ДАТА ЛЕКТОР
1. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. 1,2 гр.

3,4 гр.
07.12.2017

17.11.2017
Доц. Снегір А.Г.
2. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 1,2 гр.

3,4 гр.
08.12.2017

20.11.2017
Доц. Снегір А.Г.
3. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження та гальмування у ЦНС. Загальна фізіологія рецепторів. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 1,2 гр.

3,4 гр.
11.12.2017

21.11.2017
Доц. Снегір А.Г.
4. Функції вегетативної нервової системи. 1,2 гр.

3,4 гр.
12.12.2017

22.11.2017
Доц. Снегір А.Г.
5. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Пірамідна та екстрапірамідна система. 1,2 гр.

3,4 гр.
13.12.2017

23.11.2017
Доц. Снегір А.Г.
6. Фізіологія сенсорних систем. Зорова система. Слухова система. 1,2 гр.

3,4 гр.
14.12.2017

24.11.2017
Доц. Снегір А.Г.
7. Фізіологія сенсорних систем. Соматосенсорна система. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. 1,2 гр.

3,4 гр.
15.12.2017

27.11.2017
Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко