КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з фізіології для студентів II курсу стоматологічного факультету

на осінній семестр 2016—2017 навчального року

при цикловій системі навчання

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ГРУПИ ДАТА ЛЕКТОР
1. Проведення збудження по нервах. Міоневральний синапс. 1, 2 гр. 26.09.2016 Доц. Снегір А.Г.
2. Різновиди м’язів. Механізм скорочення м’язів. Робота та стомлення м’язів. 1, 2 гр. 27.09.2016 Доц. Снегір А.Г.
3. Загальна фізіологія ЦНС. Рефлекторний принцип. Механізми збудження у ЦНС. Загальна фізіологія рецепторів. Гальмування у ЦНС. Нервові центри та їх властивості. Принципи координації діяльності нервових центрів. 1, 2 гр. 28.09.2016 Доц. Снегір А.Г.
4. Функції вегетативної нервової системи. 1, 2 гр. 29.09.2016 Доц. Снегір А.Г.
5. Фізіологія окремих відділів ЦНС. Регуляція рухів. Мозочок та базальні ганглії. Пірамідна та екстрапірамідна система. 1, 2 гр. 30.09.2016 Доц. Снегір А.Г.
6. Фізіологія сенсорних систем. Зорова система. Слухова система. 1, 2 гр. 03.10.2016 Доц. Снегір А.Г.
7. Фізіологія сенсорних систем. Соматосенсорна система. Ноцицептивна та антіноцицептивна система. 1, 2 гр. 04.10.2016 Доц. Снегір А.Г.

 

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко