КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з фізіології для студентів II курсу медичного факультету

молодші спеціалісти

 

Модуль 2. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ

№ з/п Тема Кількість

годин
 1. Фізіологія системи крові. Система крові. Гомеостатичні константи крові та їх підтримка. Еритроцити, їх будова, функції, кількість. Еритропоез. Лейкоцити. Механізми лейкопоезу. Імунітет. 4
 2. Фізіологія системи крові. Тромбоцити. Система гемостазу. Типи гемостазу. Групи крові. Резус-фактор. Засоби визначення. 4
 3. Фізіологія серцево-судинної системи. Будова серця. Серцевий цикл. Фізіологія серцевого м’язу. 4
 4. Фізіологія серцево-судинної системи. Регуляція серця. Закони гемодинаміки. Артеріальний тиск. Методи дослідження. 4
 5. Фізіологія серцево-судинної системи. Судинна система. Мікроциркуляція. Регуляція судин. 4
 6. Фізіологія серцево-судинної системи. Системна регуляція. Методи дослідження серця. ЕКГ. 4
 7. Фізіологія системи дихання. Зовнішнє дихання. Транспорт газів. 4
 8. Фізіологія системи дихання. Регуляція дихання. 4
 9. Фізіологія системи травлення. Регуляція споживання їжі. Травлення у роті. 4
 10. Фізіологія системи травлення. Травлення у шлунку та кишечнику. 4
 11. Фізіологія системи виділення. Нирки. Механізм регуляції водно-сольового балансу. 4
 12. Обмін речовин та механізми терморегуляції. Умовні рефлекси та механізми вищої нервової діяльності. 4
 13. Підсумковий модульний контроль 4
  Всього 52

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко