КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій з фізіології для студентів II курсу медичного факультету

молодші спеціалісти

 

Модуль 2. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ

№ з/п Тема Кількість

годин
1. Фізіологія серцево-судинної системи. Фізіологія серцевого м’язу. 2
2. Фізіологія серцево-судинної системи. Регуляція серця. 2
3. Фізіологія серцево-судинної системи. Системна регуляція. 2
4. Фізіологія системи дихання. Зовнішнє дихання. Транспорт газів. 2
5. Фізіологія системи дихання. Регуляція дихання. 2
6 Фізіологія системи травлення. Регуляція споживання їжі. Травлення у роті. 2
7 Фізіологія системи травлення. Травлення у шлунку та кишечнику. 2
8 Фізіологія системи виділення. Нирки. Механізм регуляції водно-сольового балансу. 2
9 Обмін речовин та механізми терморегуляції. 2
10 Умовні рефлекси та механізми вищої нервової діяльності. 2
  Всього 20

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко