КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з фізіології для студентів II курсу медичного факультет 

Модуль 2. ФІЗІОЛОГІЯ ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ

№ з/п Тема Кількість

годин
1. Фізіологія системи крові. Система крові. Гомеостатичні константи крові та їх підтримка. Білки плазми крові. 3,5
2. Фізіологія системи крові. Еритроцити, їх будова, функції, кількість. Еритропоез. Лейкоцити. Механізми лейкопоезу. Імунітет. 4
 3. Фізіологія системи крові. Тромбоцити. Система гемостазу. Типи гемостазу. Групи крові. Резус-фактор. Засоби визначення. 4
 4. Фізіологія серцево-судинної системи. Будова серця. Серцевий цикл. 3,5
 5. Фізіологія серцево-судинної системи. Фізіологія серцевого м’язу. 3,5
 6. Фізіологія серцево-судинної системи. Регуляція серця. 3,5
 7. Фізіологія серцево-судинної системи. Закони гемодинаміки. Артеріальний тиск. Методи дослідження. 3,5
 8. Фізіологія серцево-судинної системи. Судинна система. Мікроциркуляція. Регуляція судин. 3,5
 9. Фізіологія серцево-судинної системи. Системна регуляція. 3,5
 10. Методи дослідження серця. ЕКГ. 3,5
 11. Фізіологія системи дихання. Зовнішнє дихання. Транспорт газів. 4
 12. Фізіологія системи дихання. Регуляція дихання. 3,5
 13. Фізіологія системи травлення. Регуляція споживання їжі. Травлення у роті. 3,5
 14. Фізіологія системи травлення. Травлення у шлунку та кишечнику. 3,5
 15. Фізіологія системи виділення. Нирки. Механізм регуляції водно-сольового балансу. 3,5
 16. Обмін речовин та механізми терморегуляції. 3,5
 17. Умовні рефлекси та механізми вищої нервової діяльності. 3,5
 18. Підсумковий модульний контроль 4
  Всього 65

Зав. кафедри фізіології та патофізіології                      доц. С.В. Татарко